Categories
Teikneseriar

Høgt heng dei

Ein, to tre (men ikkje meir enn det, red.anm.)

Categories
Tekst

iBelieve

Nye iDingsar du berre må ha. Løyp og kjøyp.