Categories
Tekst

Postmannen kjem ikkje lenger to gonger

Forskarar spår nedgang i lausunger med færre postmenn på vegane.
– Kritisk, hevdar ei samla forskargruppe, regjeringa og frustrerte postmenn.