Categories
Tekst

Dustanes Institutt. Vil du verkeleg?

For nokre er det ikkje pengane det står på. Eller intelligensen.

Categories
Tekst

Medan me ventar

Lurar du på kva me ventar på? Det gjør me og. Klikk deg inn og finn ut saman med oss.