Categories
Teikneseriar

Høgt heng dei

Ein, to tre (men ikkje meir enn det, red.anm.)