Categories
Tekst

Sjuke svinepelsar

Svineinfluensa, smittar det fyllesvin eller berre små griselabbar? Me tar debatten!