Categories

Kontakt oss

Ynskjar du av ein eller annan grunn å kome i kontakt med Team Fleibede? Det er enklare enn man skulle tru. Du kan berre sende oss ein e-post, så kjem han fram. På ein-to tre. (Ikkje meir enn det, red.anm.)

Team Fleibede

team@fleibede.no

Humoravdelinga

post@fleibede.no

Kva for ein e-post du sender til har i grunn ikkje så mykje å sei. Dei endar opp på samme plassen same kva. Teamets medieavdeling svarar så fort dei gidd.