Categories
Teikneseriar

Høgt heng dei

Ein, to tre (men ikkje meir enn det, red.anm.)

Høgt heng dei, og sure er dei óg. Du trur kanskje me pratar om sokkane me brukte i fjor, men dei har me nett brukt til fugleskremslar. Me pratar mykje heller om artege ting som herpes og Oslo Fashion Awards, men sidan det ikkje har noke med denne saka å gjere gidd me ikkje bruke meir tid på det. I staden spelar me lommetennis på  kvarandre. Det er gjevande og ikkje lite sosialt heller. Ping? Pong!

Bilete: beeps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *