Categories
Teikneseriar

Me et kjeks

Rettare sagt; me stablar bokstavkjeks, vatnrett, til ord.


Det er dette mange sitt att med etter månge års skulegång. Me skal ikkje vere dårlegare. Kva ville du ha stava? Skriv under, takk!

PS! Er du lur? Jau, svara du. Då trykkjar du på biletet for å sjå ho i større fasong.

bokstavkjeks_thumbBokstavkjeksspising: SluSh&fluffy&beeps
Bilete: fluffy

One reply on “Me et kjeks”

Eg vart blesen tilbake av orda, trudde eg, men så var det noko anna som bleste meg i andletet. Men ikkje svineinfluensaen då, eg har ikkje så mykje svin på skogen, dei har eg slakta for lengje siå og solgt te Fatland.

Men det eg eigentleg vart blesen tilbake av, var frekkheita fluffy her tar seg til rette med. Så frekk er han, at han tar eit bilde frå langt tilbake, kanskje så mye som eit heilt år, og latar som han nett no tok det. Dette bildet er eit år gamalt. Det samme er bokstavkjekså. Dei smakte ikkje så godt lengre. Me får selga dei og til Fatland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *