Kul, kulare, Kulio

Her gjeld det ikkje å hoppa av.

Halloween er for grønnsakar

Og kven er eigentleg Helge?