Dustanes Institutt. Vil du verkeleg?

For nokre er det ikkje pengane det står på. Eller intelligensen.

Radioskolen del 6 – Nynorsk i radio

Siste del i soga om Åge Svendsen og NRK si radioskule.

Radioskolen del 5 – Radiomannens utstyr

Er han godt utstyrt? Kva er lengden på…. mikrofonen?

Radioskolen del 4 – Kommentarlesing

Ler deg fleire triks.

Radioskolen del 3 – Intervjuteknikk

Ler deg å snakke som Åge Svendsen! Kven kan motstå dette tilbodet?

Radioskolen del 2 – stemmebruk

Ler å bruke stemmen

Radioskolen del 1 – Kva er radio?

Veit du kva det er, eller vil du gjerne vite?