Toskar på torskejakt

Ikkje alle får noke på kroken.

Bjelleklang, bjelleklang

Over skog og hei, ristar han for deg.