Terroristar og karneval

Gje Osamas nye terroraksjon eit navn!

Tankar i valkampen

Det nærmar seg valet, kva tenkjar eigentleg politikarane på nett no?

Me et kjeks

Rettare sagt; me stablar bokstavkjeks, vatnrett, til ord.