Dustanes Institutt. Vil du verkeleg?

For nokre er det ikkje pengane det står på. Eller intelligensen.

SISTE: Svineinfluensatrusselen krev både munnbind og dong

Sjå sjå, og bli overraska. Me blei og overraska, sjølv om me har laga denne driten sjølv.