Dustanes Institutt. Vil du verkeleg?

For nokre er det ikkje pengane det står på. Eller intelligensen.

Medan me ventar

Lurar du på kva me ventar på? Det gjør me og. Klikk deg inn og finn ut saman med oss.

Ring NAV-telefonen

Telefonar kan vere ein artig prøvelse. Sjå om du klarar å komma deg gjennom til NAV.