Terroristar og karneval

Gje Osamas nye terroraksjon eit navn!

Bjelleklang, bjelleklang

Over skog og hei, ristar han for deg.