Me besøkar: Kuala Lumpur

Men me har bare besøkt staden på internett.

Skumle matvarar: Anonym sjokolademjølk

I den ferske serien “Skumle matvarar” som kanskje berre blir i ein episode, gjer me deg følgande skittenleik.

Gjett Ku!

Ja, dette blir ikkje lett. Finn Ku!