Høgt heng dei

Ein, to tre (men ikkje meir enn det, red.anm.)

iBelieve

Nye iDingsar du berre må ha. Løyp og kjøyp.

SISTE: Svineinfluensatrusselen krev både munnbind og dong

Sjå sjå, og bli overraska. Me blei og overraska, sjølv om me har laga denne driten sjølv.