Halloween er for grønnsakar

Og kven er eigentleg Helge?

Flotte fargar

Haustfargane setter inn som lakk på ein støvel. Men ikkje alle bryr seg.

Økologisk humor

Kven visste vel at humor kunne vere økologisk? Ikkje me før me fann det ut heilt sjølv. Me lovar.

Det var ein gong

Ville vesten er ikkje som før.

Tankar i valkampen

Det nærmar seg valet, kva tenkjar eigentleg politikarane på nett no?

Eit gullfiskekteskap. No i bileter!

Ikkje alle tenkjer like mykje over kor vanskeleg enkelte dyr kan ha det.

Sjuke svinepelsar

Svineinfluensa, smittar det fyllesvin eller berre små griselabbar? Me tar debatten!

Me et kjeks

Rettare sagt; me stablar bokstavkjeks, vatnrett, til ord.

Ungkaren 20 vs 40

Hamstrar og friarar. Me gjer eit forsøk på å syna forskjelnaden.

Skumle matvarar: Anonym sjokolademjølk

I den ferske serien “Skumle matvarar” som kanskje berre blir i ein episode, gjer me deg følgande skittenleik.